REIDAR architectuur

Reidar architectuur werkt aan een verscheidenheid aan projecten in binnen- en buitenland. Het bureau heeft zich, sinds haar oprichting toegelegd op kleinere opgaves binnen de bebouwde omgeving. Vaak aanpassingen aan bestaande gebouwen, soms nieuwbouw. Vaak voor particuliere, soms voor professionele opdrachtgevers. Maar altijd met de gebruiker als belangrijkste “stakeholder”.

Om deze opgaven goed te kunnen aanpakken is een ontwikkeld gevoel voor het architectonische ambacht van belang. Ruimtelijke opbouw en verhoudingen, relatie tussen binnen en buiten en beweging door de ruimte spelen een belangrijke rol in onze architectuur. Naast kennis van het programma van eisen is begrip van de rituelen die zich in en door de verschillende ruimten afspelen ons uitgangspunt. Wonen, werken, leren en recreëren gebeurt in interactie tussen mensen. Reidar ontwerpt ruimten waar plaats is voor deze interactie.

Bij elke bouwopgave is begrip van de lokale condities en de factor tijd van belang om tot een duurzame
oplossing te komen. Waar mogelijk geven wij de voorkeur aan het repareren van structuren boven sloop en nieuwbouw.
Onze overtuiging is dat bij deze houding elke investering op termijn zijn waarde bewijst . Bij Reidar is de drang om te repareren of bij te sturen groter dan de wens om de bebouwde omgeving of het vakgebied opnieuw uit te vinden.