REIDAR architectuur

Faunaflat Assen

i.s.m. Hans Wibier en Bouwbedrijf Van Oosten BV

De wijze waarop tegenwoordig wordt gebouwd maakt het steeds moeilijker voor verschillende dieren en plantensoorten om huisvesting te vinden in de bebouwde omgeving. Om dit te verhelpen zijn speciale voorzieningen zoals mussenvides onder dakpannen of speciale in de spouwmuur ingemetselde nestkasten ontwikkeld. Het toepassen hiervan komt moeizaam van de grond. Met dit ontwerp wordt aan een verscheidenheid aan dieren in de stad een onderkomen geboden. Het is een mooi object die in elke groene stedelijke omgeving zijn plek kan vinden Afhankelijk van de biotoop in de omgeving biedt het onderdak aan dieren die daar voorkomen.

Het object bestaat uit een binnenkern van beton met daaromheen een spouw en metselwerk als bekleding.
De kern is door de hoge luchtvochtigheid en gelijkmatige lage tempratuur geschikt als winterverblijf voor vleermuizen en amfibieƫn. De binnenkant heeft een ruw oppervlak.
In de spouw kunnen verschillende nestkasten geplaatst worden. Afhankelijk van de omgeving worden nestkasten uitgezocht voor de daar voorkomende vogels. Door het anders opvullen van de spouw ziet elke Faunaflat anders uit. In de spouw is ook ruimte voor vleermuizen. Zij kunnen in de spouw vrij bewegen en een geschikte plek zoeken om overdag te verblijven. Aan de zonzijde van het bouwwerk worden kleine gaten met een diameter van 8 mm in de metselwerk geboord waar metselbijen kunnen nestelen. Door het gebruik van kalkrijke metselspecie ontstaat aan de onderkant van het object ruimte voor muurplanten.
Boven in de Faunaflat is ruimte voor huiszwaluwen om te nestelen. Het in beton uitgevoerde deel is ontworpen speciaal voor deze vogels.
Het geheel kan met recht Faunaflat genoemd worden.