REIDAR architectuur

Verbouwen

Verbouwen van uw huis is meestal een kostbare en tijdrovende onderneming. Het is daarom belangrijk dat het uiteindelijke resultaat aan uw wensen en verwachtingen voldoet. Met een goede voorbereiding vergroot u de kans hierop. Het inhuren van een architect om de planvorming te begeleiden is bij verbouwingen vaak omslachtig en duur. REIDAR heeft een aanpak ontwikkeld, met een unieke werkmethode die op een efficiënte manier, voor een aantrekkelijke prijs het planproces van uw verbouwing kan begeleiden. Deze biedt kan een meerwaarde voor het welslagen van uw verbouwing.

Werkmethodiek
Een goed doordacht ruimtelijke ontwerp is onmisbaar voor een geslaagde verbouwing. REIDAR maakt op basis van uw woonwensen een verkenning, die zich toespitst op het in kaart brengen van de ruimtelijke mogelijkheden. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de randvoorwaarden die voor elke verbouwing geldt.

– Uw woonwensen (programma van eisen)
– De ruimtelijke bouwkundige staat van de bestaande woning (de mogelijkheden)
– Het budget
– De wet- en regelgeving volgens het bouwbesluit en het vigerende bestemmingsplan.

De bruikbare oplossingen voor uw verbouwingsvraagstuk worden u aangereikt in een aantal verbouwingsmodellen. Wij werken deze modellen schetsmatig uit en bespreken dit met u. De verschillende randvoorwaarden krijgen in de oplossingen aandacht. Deze werkwijze verschaft u vroegtijdig inzicht in de mogelijkheden tot verbouwen. Uit de modellen worden, in overleg met u, de uitgangspunten vastgesteld die uitgewerkt worden tot een ontwerp.
Afhankelijk van het door u gekozen verbouwingstraject, wordt het tekenwerk en de te leveren producten en diensten bepaald. Naast de ontwerpwerkzaamheden worden de kosten voor het tekenwerk per tekening berekend. REIDAR biedt u op deze wijze diensten op maat aan.

Bouwproces
“REIDAR verbouwt” is ontwikkeld vanuit de gedachte dat een goed doordacht ruimtelijke basis, van essentiéél belang is voor het welslagen van uw verbouwing. REIDAR is een volwaardig architectenbureau en kan in het vervolg van het bouwproces verschillende taken voor u uitvoeren. Van een volledig architectenopdracht tot deelopdrachten, zoals een begroting, bestek, werktekeningen, bouwkundig advies of het uitwerken van specifieke details.

Het eerste gesprek en verkenning van uw verbouwingswensen is vrijblijvend en kostenloos.