REIDAR architectuur

Living my House | hoe wil je leven ?

i.s.m Maartjes Ruimte

Met veel plezier hebben wij van oktober 2012 tot en met januari 2013 samen met de toekomstige bewoners van het Ecodorp gezocht naar de manier waarop zij willen samenleven op het terrein in Rijs. Het was een interactief ontwerpproces waarbij de gedroomde manier van leven centraal stond. De eindpresentatie was geen uitgewerkt plan, maar een schets van kansen en mogelijkheden van het terrein en met name de piramidewoningen.

Het traject begon met het invullen van een vragenlijst door de leden, vervolgens een workshop over eigen woonwensen en samenwoonwensen. Met behulp van deze gegevens hebben wij een analyse van het terrein gemaakt en een analyse van de piramidewoningen. Vervolgens hebben wij de mogelijke invullingen en aanpassingen van deze woningen onderzocht.

Bij de eindpresentatie hebben wij de ecodorpers een maquette cadeau gedaan, met allerlei verschillende wooneenheden, in tekening en volumes. Met deze maquette en tekeningen kunnen de verschillende woongroepen zelf onderzoeken hoe zij de piramide-woningen willen indelen. Tenslotte hebben we twee ontwikkelscenario’s gemaakt, niet om een af eindbeeld te laten zien, maar juist om aan te geven hoe vrij de groep met de piramidewoningen om kan gaan. Vorm volgt wens!

Dit project heeft de noodzaak van interactief ontwerpen bevestigd, want woondromen zijn nooit statisch, omdat mensen niet statisch zijn. De belangrijkste vraag blijft: ‘hoe wil je leven?’