REIDAR architectuur

Melkveehouderij Ter Apel

In opdracht van Rass Future Farms BV heeft Reidar architectuur de architectonische uitwerking verzorgd voor een nieuw op te richten melkveehouderij aan de Munnekemoer Oost in Ter Apel. Als basis voor deze uitwerking geldt het reeds opgestelde landschapsontwikkelingsplan. Dit plan voorziet in een vijftal grote stalgebouwen en een melkstal in een symmetrische opstelling, 200 meter teruggelegd ten opzichte van de bestaande lintbebouwing aan de Munnekemoer Oost. In het bestaande lint is ruimte voor een bedrijfswoning opgenomen. Het boeren bedrijf is gekoppeld aan het lint door middel van een weg begeleidt door een brede sloot en een bomenrij. Voor de architectonische uitwerking hiervan stellen wij voor om de grote schuren zo eenvoudig en abstract mogelijk te materialiseren en de melkstal te koppelen aan de bedrijfswoning aan de Munnekemoer.

De stalgebouwen bestaan uit een dak op kolommen. De gevels zijn open met gordijnen die omhoog gehaald kunnen worden voor beschutting voor de koeien. De goothoogte is 4,5 meter hoog. Alle machines die de stalen in en uit moeten, kunnen hier onderdoor. De kop gevels boven 4,5 meter zijn bekleed met de zelfde golfplaten als het dak. Verder is afgesproken dat alle zaken om de stalen heen (mestsilo’s, sleufsilo’s en machines) niet hoger mogen zijn dan 4,5 meter. Alle activiteiten bevinden zich onder deze hoogte waardoor de grote dakvlakken zich als abstracte vormen laat lezen, zwevend boven het landschap.

De melkstal wordt met traditionele materialen en detaillering uitgevoerd aansluitend bij het woonhuis. Zo ontstaat een relatie tussen de melkstal en het woonhuis aan de Munnekemoer. Door de samenhang in architectuur, de bomenrij en de brede sloot wordt de laan vanaf Munnekemoer  naar het nieuwe bedrijf  een representatieve drager van het bedrijf. Een lineaire erf. Dit wordt versterkt doordat de hoofdingangen van het woonhuis en de melkstal gelegen zijn aan deze laan.

Zo bestaat het bedrijf uit twee ordenende principes. De ordening van de bedrijvigheid en de ordening van het representatieve deel.